Tjenester

ASVO Kvinesdal tilbyr en rekke tjenester. Blant annet:
-Vask av bil Innvendig og utvendig
(seterens,rubbing,polering)
-Vaktmestertjenester
-Plenklipping
-Fotoskanning
-snømåking
-Knivsliping
-Pakking av varer og produkter

Ta kontakt for mer informasjon
Tlf: 91 32 08 56

ASVO Kvinesdal har også avtale med kommunen om utenomhusarbeid:

Plen- og kantklipping.

Grunnlag/kriterier for dette er:

- Husstandens totale arbeidsevne legges til grunn

- De helsemessige utfordringene må være varige/vedvarende

- Det gis tilskudd til arbeid utført av ASVO Kvinesdal. Årlig tilskudd for max 13 timer.

- Søker får dekket 50 % av timeprisen

- Søker må være bosatt i Kvinesdal kommune

hCaptcha