Avdelinger

ASVO KVINESDAL AS ble etablert i 1992 og har i dag følgende avdelinger:

  • Hjelperen
  • Vaskeri
  • Snekkerverksted
  • Skogavdeling
  • Dagsenter
  • Lister Formidling