PERSONVERNERKLÆRING FOR ASVO KVINESDAL AS

Versjon: 2019

Introduksjon

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor ASVO Kvinesdal AS (« [ASVO Kvinesdal]») samler inn og behandler personopplysninger. Personvernerklæringen retter seg mot kunder. Når ASVO Kvinesdal er behandlingsansvarlig, behandler vi dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Hvis du ikke kjenner til ord og uttrykk som er vanlig innen personvern, anbefaler vi at du ser nærmere på Datatilsynets hjemmeside og deres forklaringer på personvernbegreper.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes og at vi behandler informasjon og de personopplysninger som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket. Personopplysninger er enhver opplysning om fysiske personer, mens behandling omfatter enhver bruk av disse opplysningene.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Ved bruk av vår nettside kan det bli samlet inn opplysninger om deg. Dette omfatter blant annet din IP-adresse, om du har klikket deg inn på nettsiden vår fra en annen side eller fra et nettsøk. Det kan også være at din nettlesertype blir lagret. Opplysningene vil kunne registreres automatisk når du besøker nettsiden vår, og lagres ved bruk av informasjonskapsler (såkalte cookies).

Hvis du kjøper produkter eller tjenester fra ASVO Kvinesdal samler vi vanligvis inn følgende opplysninger om deg:

  • Navn
  • Fakturaadresse/Bostedsadresse
  • Telefonnummer
  • E-post

Opplysningene kan bli samlet inn gjennom vårt kontaktskjema på vår nettside, hvis du tar kontakt med oss per telefon, eller ved besøk i våre lokaler.

Hva brukes dine personopplysninger til og på hvilket grunnlag

Personopplysningene du oppgir ved kjøp av våre varer og tjenester behandles for å muliggjøre handelen, og vårt behandlingsgrunnlag er oppfyllelse av avtalen som er inngått med deg.
Dersom du opptrer på vegne av en juridisk enhet, eksempelvis en annen virksomhet eller organisasjon, er vår grunn for behandling vår berettigede interesse i å fullføre handelen.

Opplysningene dine vil kunne behandles dersom du kontakter oss for kundeservice i forbindelse med reparasjon, reklamasjon, garantiforespørsler eller lignende. Vårt grunnlag for behandlingen er for å oppfylle våre avtaleforpliktelser, eller vår berettigede interesse i å administrere vår kundeoppfølging. Vi har vurdert at denne begrensede behandlingen av dine personopplysninger som skjer for dette formål er så lite inngripende at personvernhensynet til våre kunder ikke hindrer dette.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

ASVO Kvinesdal oppbevarer ikke dine personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

Dine personopplysninger som du oppgir i forbindelse med kjøp lagres så lenge dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter avtalen, inkludert reklamasjonsforpliktelser, og lovpålagt lagringsplikt etter bokføringsloven. Det betyr at opplysninger om deg i forbindelse med kjøpet vil lagres i [2-5] år for oppfølging av ditt kjøp. Bilagene i din kjøpshistorikk vil i henhold til bokføringsloven oppbevares i 5 år.

Opplysninger du oppgir ved servicehenvendelser knyttet til varer og tjenester du har kjøpt lagres så lenge disse produktene er omfattet av reklamasjonsfrist.

Hvem deler vi dine personopplysninger med

Vi kan dele dine personopplysninger med eksterne parter for de formål beskrevet overfor. Dette omfatter blant annet IT leverandører, eller andre eksterne leverandører av tjenester som behandler og/eller lagrer personopplysninger på våre vegne. Slike databehandlere vil ikke behandle personopplysninger for andre formål enn de vi bestemmer.

Dine rettigheter

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor ASVO Kvinesdal i forbindelse med behandling av dine persondata.

Dersom du har spørsmål knyttet til dine rettigheter, eller ønsker å utøve de overfor ASVO Kvinesdal i forbindelse med behandlingen av din persondata, kan du gjøre dette som angitt nedenfor.

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller adresse) kan du når som helst be om at vi retter dette.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil all informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til ASVO Kvinesdal, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis ditt navn og din kontaktinformasjon. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; datatilsynet.no.

Behandlingsansvarlig

ASVO Kvinesdal er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som beskrives her.

Endringer i vår personvernerklæringen
Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost post@asvo-kvinesdal.no eller du kan rette en henvendelse per telefon på 38 35 16 11.