Lister Formidling er en egen arbeidsmarkedsavdeling ved ASVO Kvinesdal AS.  

 

Vi tilrettelegger for at jobbsøkere i attføring skal få oppfølging og veiledning med sikte på å komme ut i ordinært arbeidsliv. Vi formidler arbeidskraft! Hovedsakelig retter vi oss mot det ordinære arbeidslivet. Dette for at arbeidssøkerne får avklart og utprøvd sin kompetanse og arbeidsevne i forhold til arbeidslivet i naturlige arena.

 

Lister Formidlings jobbveiledere har et bredt kontaktnett innenfor mange ulike bransjer. Vi er et utradisjonelt bindeledd mellom jobbsøkere og arbeidsgivere, hvor utprøving hos ulike arbeidsgivere er et av våre beste verktøy. Arbeidstreningen og kvalifiseringen foregår derfor i vanlige bedriftsmiljøer. Dette gir arbeidssøkeren økt trivsel, bedre læring og en målrettet vei til arbeidslivet. Som jobbveiledere tilbyr vi individuell oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver etter behov. Arbeidssøkerne kan få hjelp til å skaffe seg jobb (formidling) eller legge grunnlaget for videre utdanning.

 

Som jobbveiledere forsøker vi å holde oss oppdatert både på kompetanse og metoder som kan benyttes i attføringsarbeidet. I det arbeidet inngår kartlegging av basisferdigheter, karriereveiledning og vi arrangerer egne informasjonsdager til våre deltakere om det å være en aktiv jobbsøker. På slike dager inviterer vi gjerne arbeidsgivere som forteller om hva de forventer av arbeidstakere og om arbeidslivets spilleregler. Andre samlinger går på det å kunne stå i jobb med kroniske helseplager.

 

Lister formidling har lang veilederkompetanse og har levert gode resultater på formidling gjennom mange år. Samarbeidet med NAV Vest-Agder og NAV lokalt er svært bra. 

Jobbveileder/avd. leder:                           Trine N. Klungland tlf. 917 67 123

                                                                          trine@listerformidling.no

 

Jobbveileder:                                             Tønnes Tagholdt   tlf. 957 65 294

                                                                       tonnes@listerformidling.no       

 

Jobbveileder:                                             Wenke Hompland tlf. 480 68 325

                                                                       wenke@asvo-kvinesdal.no