Kreativitet og arbeidsglede - vekst og fremtid
VI SØKER ATTFØRINGSLEDER LISTER FORMIDLING, ASVO KVINESDAL AS

Liker du mennesker og har stor tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende stilling for deg hos oss.

Stillingen vil blant annet innebære:

· Ledelsesansvar for attføringsavdelingen Lister Formidling

· Aktiv deltakelse i ledergruppa til ASVO KVINESDAL AS

· Sikre leveranse i henhold til definerte rammer og prosjekter

· Sikre kvalitet i leveranse og måloppnåelse til kunde, og jobbsøker, i tråd med løsningsbeskrivelser

· I samarbeid med daglig leder ha ansvar for korrespondanse med NAV

· Utvikle avdelingens kompetanse

· Selv kunne ta del i markedsarbeid og oppfølging av jobbsøkere

Vi søker en initiativrik og utadvendt person som kan arbeide selvstendig, og som gjerne har følgende kvalifikasjoner/egenskaper

Skriftlig søknad sendes firma@asvo-kvinesdal.no. Senest 20. mai. 2019.

Eventuelt ønske om mer informasjon, ta kontakt med Ronny Nielsen, daglig leder (93083431) eller www.asvo-kvinesdal.no

Bedriften

ASVO Kvinesdal ønsker å løfte opp arbeid som mål og metode i all virksomhet i bedriften. Vi er en aktiv tjeneste og produktleverandør til NAV, Kvinesdal kommune og private. ASVO Kvinesdal tilstreber seg å ha et innovativt fokus på bedriftens virksomhet. Badas cases og vårt moderne vaskeri er gode eksempler på dette.Gjennom våre ulike avdelinger og attføringsarbeid vil vi være en bidragsyter til at personer kan få en positiv hverdag og komme i arbeid.

Lister Formidling, vår egen attføringsavdeling.

Lister Formidling gir oppfølging og jobbveiledning til aktuelle arbeidssøkere, og har fokus på å være en «døråpner» inn mot ordinært arbeidsliv.

Arbeidsforberedende trening, AFT, er et eget tiltak ved bedriften. Hovedmålet er gode overganger til arbeid. Tiltaket gir nye og positive muligheter til å jobbe «sømløst» med aktuelle arbeidssøkere.Om oss

ASVO KVINESDAL AS er organisert som et aksjeselskap, heleid av Kvinesdal kommune. Kreativitet og arbeidsglede er viktige faktorer i bedriften - hvor enkelt-menneskets verdighet, selvfølelse og selvrespekt står i fokus. Arbeidsbegrepet og håndverket er det sentrale fundament i vår kultur.