Styret

Styreleder:

Kjell Ivar Larsen

Styremedlemmer:

Jan Magne Fundal
Wenke Hompland
Siri Mygland
Knut Petter Netland