Kreativitet og arbeidsglede - vekst og fremtid

Bedriften

ASVO Kvinesdal ønsker å løfte opp arbeid som mål og metode i all virksomhet i bedriften. Vi er en aktiv tjeneste og produktleverandør til NAV, Kvinesdal kommune og private. ASVO Kvinesdal tilstreber seg å ha et innovativt fokus på bedriftens virksomhet. CNC-styrt laser og fres, og vårt moderne vaskeri er gode eksempler på dette. Gjennom våre ulike avdelinger og attføringsarbeid vil vi være en bidragsyter til at personer kan få en positiv hverdag og komme i arbeid.

Lister Formidling, vår egen attføringsavdeling.

Lister Formidling gir oppfølging og jobbveiledning til aktuelle arbeidssøkere, og har fokus på å være en «døråpner» inn mot ordinært arbeidsliv.

Arbeidsforberedende trening, AFT, er et eget tiltak ved bedriften. Hovedmålet er gode overganger til arbeid. Tiltaket gir nye og positive muligheter til å jobbe «sømløst» med aktuelle arbeidssøkere.