VEDPRISER 2018

Pr.40 l. sekker ____________________________________________________________Stablet på plass

BJØRK el. EIK kr. 55,- ________________________kr. 60,- pr. sekk

BLANDINGSVED kr. 45,- _____________________kr. 50,- pr. sekk

OPPTENNINGSVED kr. 25,- ___________________kr. 30,- pr. sekk

KAPPVED kr. 35,- ____________________________kr. 40,- pr. sekk

*
*
*