Vask av bil utvendig

Minstepris for utvendig vask av bil kr 300,-
(vurderes ift størrelse og skittenhet)

Vi utfører arbeidet med erfarne arbeidsledere og miljøvennlige produkter