Vask av bil innvendig

Minstepris for innvendig vask av bil kr 400,-
(vurderes ift størrelse og skittenhet)
Vi utfører arbeidet med erfarne arbeidsledere og miljøvennlige produkter