Nytt fra Leder

Vi vil takke alle våre kunder og kontakter for godt samarbeid!

VI HAR LEDIG 100 % FAST STILLING FORDELT PÅ LISTER FORMIDLING OG DAGSENTERAVDELING

Stillingen er delt; jobbveileder 40 % og faglig ansvarlig dagsenteravdeling 60 %.
Hovedoppgaver:

· Arbeidsrettet oppfølging og veiledning av arbeidssøkere

· Skape gode relasjoner med næringslivet

· Faglig ansvarlig for brukergruppen på dagsenter i tråd med IP planer og andre planer

· Faglig veiledning i forhold til øvrig personal og studenter

· Veiledning i forhold til relevant lovverk som omhandler brukergruppen

· Deltakelse i aktivisering av brukergruppen

Krav: Helse / sosialfaglig / pedagogisk høyskoleutdanning

Praksis/erfaring:

· Ønskelig med erfaring fra arbeid med brukergruppen

· Ønskelig med erfaring fra arbeid med rus / psykiatri

· Ønskelig med erfaring fra attføringsarbeid

Personlig egenskaper:

· Strukturert og tydelig

· Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

· Fleksibel, endringsvillig og kreativ

· Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Lønn etter avtale. Skriftlig søknad sendes firma@asvo-kvinesdal.no. Innen 1. okt. 2018.

Eventuelt ønske om mer informasjon, ta kontakt med Trine N. Klungland, attføringsleder (91767123) eller Ingrid K. Hølmebakk, avdelingsleder dagsenter (90772682)